Kertas Persidangan Antarabangsa EMBC2020 Diterima

Kertas-kertas persidangan antarabangsa, yang telah diserahkan kepada EMBC2020 oleh Encik Muhammad Shaufil Adha dan Assoc. Prof. Tomohiko Igasaki, telah diterima. Keadaan ini tidak dapat diramalkan kerana penyebaran coronavirus baru, tetapi jika dijadualkan, kami akan menghadiri persidangan antarabangsa mulai 20 Julai.
Surat Keputusan (Pemberitahuan Penerimaan)