Aktif

Tahun Akademik 2023

Kursus Doktor Jun-ichi Maehara (dengan kerja sepenuh masa)
Naru Sato (dengan kerja sepenuh masa)
Huanxia Yang
Kursus Induk Yuki Mizoguchi
Ilham Rais(MEXT/IJEP)
Baijun Song(IJEP)
Hiroto Sueyama
Aoi Takahi
Yusuke Nakano
Ryuto Onda
Tomoya Kitamura
Ryunosuke Kirita
Yuzen Hatano
Kursus Sarjana Muda Ryunosuke Kaku
Taisei Shimada
Natsuki Hikasa
Tsukasa Miyamoto
Miki Nakamura
Akira Moriyama